14 Th11

Ngày 23/11/2016 cửa hàng chính thức đưa website vào vận hành nhằm đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, bán hàng trực tuyến.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sự thuận tiện và thái độ phục vụ đẳng cấp “5 sao” đến khách hàng.

Để lại nhận xét